decor

tibetan statue - reclining buddha - 5.5" in length
Tibetan Statue - Reclining Buddha - 5.5" $49.95
Quick Shop
tibetan statue - reclining buddha cardholder - 3"
Tibetan Statue - Reclining Buddha Cardholder - 3" $16.95 - Sold Out
Quick Shop
tibetan statue - amitayus - 4"
Tibetan Statue - Amitayus - 4" $49.95
Quick Shop

kuanyin crossing the ocean - 5"
Kuanyin Statue - Crossing the Ocean - 5" $49.95
Quick Shop
tibetan statue - padmasambhava - 2"
Tibetan Statue - Padmasambhava - 2" $19.95 - Sold Out
Quick Shop
buddhist statue - jizo bodhisattva - 2.75"
Buddhist Statue - Jizo Bodhisattva - 2.75" $19.95 - Sold Out
Quick Shop

buddhist statue - jizo bodhisattva - 5.5"
Buddhist Statue - Jizo Bodhisattva - 5.5" $49.95 - Sold Out
Quick Shop
hotei statue - laughing buddha - 5"
Hotei Statue - Laughing Buddha - 5" $49.95 - Sold Out
Quick Shop
buddhist statue - bodhidarma - 1.5"
Buddhist Statue - Bodhidarma - 1.5" $19.95
Quick Shop

kuanyin statue - meditating - 2"
Kuanyin Statue - Meditating - 2" $19.95
Quick Shop
kuanyin statue - kuanyin's cave - 3.75"
Kuanyin Statue - Kuanyin's Cave - 3.75" $49.95
Quick Shop
tibetan statue - chenrezig - 3.5"
Tibetan Statue - Chenrezig - 3.5" $49.95
Quick Shop

little jizo pocket blessing - 1.25"
Little Jizo Pocket Blessing - 1.25" $10.95 - Sold Out
Quick Shop
Hotei Statue - Laughing Buddha Pocket Blessing - 1.5"
Hotei Statue - Laughing Buddha Pocket Blessing - 1.5" $10.95
Quick Shop
zazen buddha statue 1.5"
Buddha Statue - Zazen - 1.5" $19.95 - Sold Out
Quick Shop

hotei statue - laughing buddha - 2.5"
Hotei Statue - Laughing Buddha - 2.5" $19.95
Quick Shop
zazen buddha statue - 3.5"
Zazen Buddha Statue - 3.5" $49.95
Quick Shop
tibetan statue - medicine buddha pocket blessing - 1.5"
Tibetan Statue - Medicine Buddha Pocket Blessing - 1.5" $10.95 - Sold Out
Quick Shop

tibetan statue - stupa pocket blessing - 1.5"
Tibetan Statue - Stupa Pocket Blessing - 1.5" $10.95 - Sold Out
Quick Shop
Tibetan Statue - White Tara Pocket Blessing - 1.5"
Tibetan Statue - White Tara Pocket Blessing - 1.5" $10.95 - Sold Out
Quick Shop
tibetan statue - chenrezig pocket blessing - 1.5"
Tibetan Statue - Chenrezig Pocket Blessing - 1.5" $10.95 - Sold Out
Quick Shop

tibetan statue - vajra sattva pocket blessing - 1.25"
Tibetan Statue - Vajra Sattva Pocket Blessing - 1.25" $10.95
Quick Shop
tibetan statue - je tsongkhapa pocket blessing - 1.5"
Tibetan Statue - Je Tsongkhapa Pocket Blessing - 1.5" $10.95 - Sold Out
Quick Shop
tibetan statue - green tara pocke blessing - 1.5"
Tibetan Statue - Green Tara Pocket Blessing - 1.5" $10.95 - Sold Out
Quick Shop

tibetan statue - manjusri pocket blessing - 1.5"
Tibetan Statue - Manjusri Pocket Blessing - 1.5" $10.95
Quick Shop
tibetan statue - vajra yogini pocket blessing - 1.5"
Tibetan Statue - Vajra Yogini Pocekt Blessing - 1.5" $10.95 - Sold Out
Quick Shop
Kuanyin Statue - Kuanyin with Dragon and Phoenix - 2.5"
Kuanyin Statue - Kuanyin with Phoenix and Dragon - 2.5" $19.95 - Sold Out
Quick Shop

tibetan statue - shakyamuni pocket blessing - 1.5"
Tibetan Statue - Shakyamuni Buddha Pocket Blessing - 1.5" $10.95 - Sold Out
Quick Shop
tibetan statue - maitreya pocket blessing - 1.5"
Tibetan Statue - Maitreya Pocket Blessing - 1.5" $10.95 - Sold Out
Quick Shop
shakyamuni
Tibetan Statue - Shakyamuni Buddha - 2" $19.95
Quick Shop

Tibetan Statue - Maitreya - 2.25"
Tibetan Statue - Maitreya - 2.25" $19.95 - Sold Out
Quick Shop
vajra yogini
Tibetan Statue - Vajra Yogini - 4" $49.95 - Sold Out
Quick Shop
manjusri
Tibetan Statue - Manjusri - 4" $49.95
Quick Shop

white tara
Tibetan Statue - White Tara - 4" $49.95 - Sold Out
Quick Shop
Tibetan Statue - Red Tara - 4"
Tibetan Statue - Red Tara - 4" $49.95
Quick Shop
shakyamuni buddha
Tibetan Statue - Shakyamuni Buddha - 4" $49.95
Quick Shop

mandarava
Tibetan Statue - Mandarava - 5.5" $49.95
Quick Shop
Tibetan Statue - Green Tara  - 4"
Tibetan Statue - Green Tara - 4" $49.95
Quick Shop
Tibetan Statue - Medicine Buddha - 4"
Tibetan Statue - Medicine Buddha - 4" $49.95
Quick Shop

manjusri
Tibetan Statue - Manjusri - 2" $19.95
Quick Shop
vajra sattva
Tibetan Statue - Vajra Sattva - 2" $19.95
Quick Shop
je tsongkhapa
Tibetan Statue - Je Tsongkhapa - 2" $19.95 - Sold Out
Quick Shop

mandarava
Tibetan Statue - Mandarava - 2.5" $19.95 - Sold Out
Quick Shop
Tibetan Statue - Stupa - 2.25"
Tibetan Statue - Stupa - 2.25" $19.95
Quick Shop
Tibetan Statue - Medicine Buddha 2.25"
Tibetan Statue - Medicine Buddha 2.25" $19.95 - Sold Out
Quick Shop

Tibetan Statue - Vajra Yogini - 2.5"
Tibetan Statue - Vajra Yogini - 2.5" $19.95
Quick Shop
red tara
Tibetan Statue - Red Tara - 2" $19.95 - Sold Out
Quick Shop
white tara
Tibetan Statue - White Tara - 2" $19.95 - Sold Out
Quick Shop