decor

tibetan statue - reclining buddha - 5.5" in length
Tibetan Statue - Reclining Buddha - 5.5" $49.95
Quick Shop
tibetan statue - amitayus - 4"
Tibetan Statue - Amitayus - 4" $49.95
Quick Shop
kuanyin crossing the ocean - 5"
Kuanyin Statue - Crossing the Ocean - 5" $51.99
Quick Shop

buddhist statue - bodhidarma - 1.5"
Buddhist Statue - Bodhidarma - 1.5" $19.95
Quick Shop
kuanyin statue - meditating - 2"
Kuanyin Statue - Meditating - 2" $19.95
Quick Shop
kuanyin statue - kuanyin's cave - 3.75"
Kuanyin Statue - Kuanyin's Cave - 3.75" $49.95
Quick Shop

tibetan statue - chenrezig - 3.5"
Tibetan Statue - Chenrezig - 3.5" $49.95
Quick Shop
Hotei Statue - Laughing Buddha Pocket Blessing - 1.5"
Hotei Statue - Laughing Buddha Pocket Blessing - 1.5" $10.95
Quick Shop
tibetan statue - vajra sattva pocket blessing - 1.25"
Tibetan Statue - Vajra Sattva Pocket Blessing - 1.25" $10.95
Quick Shop

tibetan statue - manjusri pocket blessing - 1.5"
Tibetan Statue - Manjusri Pocket Blessing - 1.5" $10.95
Quick Shop
manjusri
Tibetan Statue - Manjusri - 4" $49.95
Quick Shop
Tibetan Statue - Red Tara - 4"
Tibetan Statue - Red Tara - 4" $49.95
Quick Shop

shakyamuni buddha
Tibetan Statue - Shakyamuni Buddha - 4" $49.95
Quick Shop
Tibetan Statue - Green Tara  - 4"
Tibetan Statue - Green Tara - 4" $49.95
Quick Shop
Tibetan Statue - Medicine Buddha - 4"
Tibetan Statue - Medicine Buddha - 4" $49.95
Quick Shop

manjusri
Tibetan Statue - Manjusri - 2" $19.95
Quick Shop
Tibetan Statue - Stupa - 2.25"
Tibetan Statue - Stupa - 2.25" $19.95
Quick Shop
Tibetan Statue - Vajra Yogini - 2.5"
Tibetan Statue - Vajra Yogini - 2.5" $19.95
Quick Shop

Tibetan Statue - Maitreya - 4"
Tibetan Statue - Maitreya - 4" $49.95
Quick Shop
avalokiteshvara
Tibetan Statue - Avalokiteshvara - 5.5" $49.95
Quick Shop
Tibetan Statue - Amitayus - 2"
Tibetan Statue - Amitayus - 2" $19.95
Quick Shop

Chakra Tapestry
Chakra Tapestry $36.50
Quick Shop